slippe lufta ut av

Oversettelser

slippe lufta ut av

deflate