slutning

Oversettelser

slutning

conclusion, inference, termination (ˈʃlʉtnɪŋ)
substantiv maskulin-feminin
noe man kommer frem til etter logisk tenkning, konklusjon trekke en slutning