snøplog

Oversettelser

snøplog

sněžný pluh

snøplog

sneplov

snøplog

Schneepflug

snøplog

quitanieves

snøplog

lumiaura

snøplog

chasse-neige

snøplog

ralica

snøplog

spazzaneve

snøplog

除雪車

snøplog

제설기

snøplog

sneeuwploeg

snøplog

snöplog

snøplog

รถไถกวาดหิมะ

snøplog

cái ủi tuyết

snøplog

扫雪机