som

Oversettelser

som

as, like, which, those, who, thatsom, como, qual, queأَنَّ, أيّ, كما, مِثْلُjako, který, žeat, somals, dass, welcher, wieότι, ποιος, σαν, ωςcomo, cuál, queettä, kuin, mikäcomme, en tant que, lequel, quejer, kao, kojiche, come・・・ということ, ・・・として, ・・・のような, どれ...로서, ...이라는 것, 비슷한, 어느 것als, dat, welkejak, który, żeв качестве, как, который, чтоatt, somเพราะว่า, เหมือนกัน, ในฐานะ, อันไหนgibi, hangi, ki, olarakcái mà, giống, như là, rằng哪个, 如同, 引导宾语从句的关系代词, 当做 (sɔm)
konjunksjon
1. brukt for å sammenligne noe som er likt være like stor som sin far hoppe som en kenguru
late som - gi inntrykk av, spille late som man er syk
2. brukt for sideordning av likhet Filmen passer for voksne som barn.
3. brukt for å angi eksempler idretter som fotball og håndball
4. brukt for å angi hva noe er/brukes til etc. bruke sofaen som seng De skiltes som venner.
5. når som helst - uttrykk for at alle tidspunkt passer: Dere kan komme når som helst.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009