som ikke kan lese og skrive

Oversettelser

som ikke kan lese og skrive

illiterate