spaserstokk

Oversettelser

spaserstokk

vycházková hůl

spaserstokk

spadserestok

spaserstokk

Spazierstock

spaserstokk

bastón, cayado

spaserstokk

kävelykeppi

spaserstokk

canne

spaserstokk

štap za hodanje

spaserstokk

ステッキ

spaserstokk

지팡이

spaserstokk

wandelstok

spaserstokk

laska

spaserstokk

bengala

spaserstokk

трость

spaserstokk

promenadkäpp

spaserstokk

ไม้เท้า

spaserstokk

baston

spaserstokk

gậy chống

spaserstokk

手杖