splittelse

Oversettelser

splittelse

cleavage, split ('splitəlsə)
substantiv maskulin
1. det å splitte, atskillelse Konflikten førte til splittelse av partiet.
2. splittet tilstand, intern uenighet Det var splittelse blant naboene.