sta og sneversynt person

Oversettelser

sta og sneversynt person

bigot