stereotyp

Oversettelser

stereotyp

stereotyp

stereotyp

stereotyp

stereotyp

stereotype

stereotyp

estereotipo

stereotyp

stereotyyppi

stereotyp

stéréotype

stereotyp

stereotip

stereotyp

stereotipo

stereotyp

ステレオタイプ

stereotyp

고정관념

stereotyp

stereotype

stereotyp

stereotyp

stereotyp

estereótipo

stereotyp

stereotyp

stereotyp

ลักษณะที่ตายตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลง

stereotyp

basmakalıp

stereotyp

khuôn mẫu

stereotyp

成见