stille som vilkår

Oversettelser

stille som vilkår

stipulate