stimulus

Oversettelser

stimulus

('stiːmʉlʉs)
substantiv maskulin
science noe som pirrer sanser el. skaper spesielle reaksjoner utsette forsøksdyr for ulike stimuli