stoppe brått

Oversettelser

stoppe brått

stop dead