subjekt

Oversettelser

subjekt

subject (sʉb'jekt)
substantiv nøytrum
lingvistikk setningsledd som betegner den/det som er el. gjør noe subjekt og verbal