svært få

Oversettelser

svært få

precious few/little