svik

Oversettelser

svik

betrayal, guile (sʋiːk)
substantiv nøytrum
det å svike; troløshet