sykepenger

Oversettelser

sykepenger

nemocenská

sykepenger

løn under sygdom

sykepenger

Krankengeld

sykepenger

sick pay

sykepenger

sairauspäiväraha

sykepenger

plaćeno bolovanje

sykepenger

病気休暇中の手当て

sykepenger

병가 중 지급되는 급여

sykepenger

ziekengeld

sykepenger

sjuklön

sykepenger

ค่าจ้างในระหว่างที่ลาป่วย

sykepenger

lương trả cho nhân viên nghỉ ốm

sykepenger

病假津贴