ta eksamen

Oversettelser

ta eksamen

take an examination/test