ta for gitt

Oversettelser

ta for gitt

předpokládat

ta for gitt

antage

ta for gitt

annehmen

ta for gitt

υποθέτω

ta for gitt

suponer

ta for gitt

olettaa

ta for gitt

supposer

ta for gitt

pretpostaviti

ta for gitt

presumere

ta for gitt

推定する

ta for gitt

추정하다

ta for gitt

veronderstellen

ta for gitt

przypuścić

ta for gitt

presumir

ta for gitt

anta

ta for gitt

เชื่อว่าเป็นจริง

ta for gitt

farzetmek

ta for gitt

giả sử

ta for gitt

假定