ta med i betraktning

Oversettelser

ta med i betraktning

reckon with