ta opp på bånd

Oversettelser

ta opp på bånd

tape-record