ta sitt eget liv

Oversettelser

ta sitt eget liv

take one's life