tale for seg

Oversettelser

tale for seg

speak for itself/themselves