tegn

Oversettelser

tegn

sign, character, indication, omen, tokenзнакإشارَة, عَلَامَةznamení, známkategnZeichenσήμα, σινιάλοseñalmerkkifaire un signe, signesignalizirati, znaksegno兆候, 合図표시tekenznaksinalteckenให้สัญญาณ, ป้ายişaretdấu hiệu信号, 标志 (tæjn)
substantiv nøytrum
1. noe som tjener som symbolsk uttrykk for noe adgangstegn kjennetegn
2. antydning, spor Hun viser tegn til bedring. Har du sett noen tegn til aktivitet ennå?
et godt tegn - noe som lover godt
et dårlig tegn - noe som lover dårlig