tilstrekkelighet

Oversettelser

tilstrekkelighet

adequacy