tradisjonsbundet holdning

Oversettelser

tradisjonsbundet holdning

conventionality