trafikant

Oversettelser

trafikant

(tɾɑfɪˈkɑnt)
substantiv maskulin
person som ferdes i trafikken
myke trafikanter - gående og syklende
harde trafikanter - førere av motoriserte kjøretøy