trass i at

Søk relatert til trass i at: til tross for
Oversettelser

trass i at

even though