tre i kraft

Oversettelser

tre i kraft

become effective