uaktsom

Oversettelser

uaktsom

heedless (ʉˈɑktsɔm)
adjektiv
1. uforsiktig, skjødesløs en uaktsom handling
2. som skyldes uforsiktighet uaktsomt drap