ubotelig

Oversettelser

ubotelig

irreparable (ʉˈbuːtəlɪ)
adjektiv
som ikke lar seg gjøre godt igjen, uopprettelig gjøre ubotelig skade