umenneskelighet

Oversettelser

umenneskelighet

inhumanity