understøttende

Oversettelser

understøttende

corroborative