uoppmerksom på

Oversettelser

uoppmerksom på

oblivious to