utgifter

Søk relatert til utgifter: inntekter, kostnad
Oversettelser

utgifter

expenditure