uthus

Oversettelser

uthus

('ʉːthʉːs)
substantiv nøytrum
særlig om landlige forhold hus hvor en har husdyr, redskaper e.l. male uthusene