uutømmelighet

Oversettelser

uutømmelighet

inexhaustibility