uvedkommende

Oversettelser

uvedkommende

be beside the point ('ʉːʋeːdkɔmənə)
adjektiv
1. som ikke angår saken, uvesentlig uvedkommende emner
2. om person som ikke har lov el. rett til noe uvedkommende personer