uviktig

Oversettelser

uviktig

nedůležitý

uviktig

uvigtig

uviktig

unwichtig

uviktig

vähäpätöinen

uviktig

futile

uviktig

nevažan

uviktig

重要でない

uviktig

중요하지 않은

uviktig

nieważny

uviktig

oviktig

uviktig

ไม่สำคัญ

uviktig

önemsiz

uviktig

tầm thường