vær nå litt hyggelig!

Oversettelser

vær nå litt hyggelig!

have a heart!