være på høyde med situasjonen

Oversettelser

være på høyde med situasjonen

up to scratch