være redd

Oversettelser

være redd

fear

være redd

temer

være redd

craindre, redouter