vankelmodighet

Oversettelser

vankelmodighet

fickleness