vektig

Oversettelser

vektig

powerful, weighty ('ʋektɪ)
adjektiv
som tillegges stor betydning, tungtveiende et vektig argument