verbal

Oversettelser

verbal

(ʋæɾ'bɑːl)
substantiv nøytrum
lingvistikk setningsledd som utgjør kjernen i et predikat En velformet norsk setning inneholder alltid verbal og subjekt.

verbal

predicate (ʋæɾ'bɑːl)
adjektiv
1. som gjelder ord; ved hjelp av ord et verbalt angrep
2. grammatikk som gjelder verb det verbale bøyningssystemet