verk

Oversettelser

verk

(ʋæɾk)
substantiv maskulin entall/singular
1. smerte tannverk hodeverk
2. betennelse, materie, puss ha verk i såret

verk

ache, work (ʋæɾk)
substantiv nøytrum
1. handling, gjerning sette i verk noe
gå til verks - begynne
legge siste hånd på verket - fullføre noe
2. resultat el. virkning av en handling; kunstnerisk el. musikalsk produkt el. resultat hærverk bokverk Griegs verker
3. industrianlegg bergverk kraftverk
4. konstruksjon rekkverk byggverk
5. helhet bestående av enkeltdeler bladverk regelverk
6. vare av naturprodukt pelsverk treverk