virkeliggjøre

Oversettelser

virkeliggjøre

realize