virkelighetsnær

Oversettelser

virkelighetsnær

realistic