virkelighetsnær person

Oversettelser

virkelighetsnær person

realist