ytterst uheldig

Oversettelser

ytterst uheldig

deplorable